Početna Javna nabava
Sij 21
Nedjelja
Javna nabava | Ispis |  E-mail

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

 

Temeljem Čl.21. st.2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine,br.90/11) Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Kalos" Vela Luka objavljuje:

I) Ugovor o javnoj nabavi

     Ugovori o javnoj nabavi ( pdf-u ) - 2011

     Ugovori o javnoj nabavi ( pdf-u ) - 2012

     Ugovori o javnoj nabavi ( pdf-u ) - 2013

     Ugovori o javnoj nabavi ( pdf-u ) - 2014

     Ugovori o javnoj nabavi ( pdf-u ) - 2015

     Ugovori o javnoj nabavi ( pdf-u ) - 2016


 

 

II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

   Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma (u pdf-u ) - 2011

   Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma (u pdf-u ) - 2012

   Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma (u pdf-u ) - 2013

 
Početna Javna nabava