Početna About us Povijest
Mar 20
Tuesday
Povijest | Print |  E-mail
Na temelju niza znanstvenih istraživanja obavljenih od strane Oceanografskog Instituta u Splitu, Balneološkog laboratorija JAZU, Hidrometeorološkog zavoda Republike Hrvatske, te kemijskog laboratorija prof.Schnella u Munchenu koja su potvrdila ljekovitost mulja inicirana je 1972.godine izgradnja lječilišta Kalos.
1977. godine izgrađen je stacionar koji danas broji 240 kreveta.
1994. godine riješenjem ministarstva zdravstva Liječilište Kalos dobiva status specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju.

 
Početna About us Povijest