Pristup informacijama | Print |  E-mail

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.godinu

• Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama


Pravo na informaciju slijedom Zakona o pravu na pristup informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju "Kalos" Vela Luka putem Obrasca zahtjeva za pristup informacijama.

„Sukladno članku 5. stavka 3. Zakona, „informacija“ je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis) .

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

• poštom na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Kalos", Ulica 3. Broj 3, 20 270 Vela Luka
• elektroničkom poštom na adresu: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
• na broj fax-a: 020/812-002
• osobno kod tajnice ravnateljice "Kalos-a" radnim danom od 07:00 do 15:00 sati. Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan,     obavezno mora sadržavati:
• naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
• podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
• ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev, ili tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino        sjedište.
Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Narodne novine: (NN 25/13,85/15)
KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE Narodne novine (NN 12/14)


Obrazac - Zahtjev za dopunu ilii spravak informacije
Obrazac - Zahtjev za pristup informaciji
Obrazac - Zahtjev za dopunu ilii spravak informacije

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

 
Početna Pristup informacijama